"There is a boy."

แปลว่า:มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

March 1, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

ทำไม there ในที่นี้ แปลว่า มี ครับ รบกวนผู้รู้ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย