"I eat fruit, except for apples."

แปลว่า:ฉันกินผลไม้ ยกเว้นแอปเปิ้ล

March 1, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iehX8

มันก็ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/neizunhems

ฉันกินผลไม้ยกเว้นแอปเปิ้ล มันคือ1ประโยค ใช้พูดจริงๆก็ไม่เว้น


https://www.duolingo.com/profile/iehX8

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Tawan868552

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/IcziiM.Dai

ไม่ได้เว้นตรงคำว่ายกเว้น ก็ผิด งืออขอโทษค่าา55555


https://www.duolingo.com/profile/atommyZ

สำหรับใครที่ไม่ผ่าน​ให้พิมพ์ว่า​ "ฉันกินผลไม้, ยกเว้นแอปเปิ้ล"


https://www.duolingo.com/profile/Kae567650

ฉัน​ตอบถูก​


https://www.duolingo.com/profile/BomBay727714

ตอบถูกแล้วนิ่


https://www.duolingo.com/profile/Nunu33295

ตอบถูกแล้วแต่ไม่ผ่านคือไร​ งง


https://www.duolingo.com/profile/Jah572150

คำตอบมีสามแบบลองสุ่มๆดู 1. ฉันกินผลไม้​ ยกเว้นแอปเปิ้ล 2. ฉันกินผลไม้,​ ยกเว้นแอปเปิ้ล 3. ฉันกินผลไม้ยกเว้นแอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/yuika95698

ถูกแล้ว ยังไม่ให้ผ่านอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย