"I eat fruit, except for apples."

แปลว่า:ฉันกินผลไม้ ยกเว้นแอปเปิ้ล

March 1, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iehX8

มันก็ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/iehX8

ถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน