1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn bảo với anh ấy."

"Bạn bảo với anh ấy."

Dịch:You tell him.

July 13, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Ngoc_Quynh

sao ko dung said


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://www.duolingo.com/comment/3431890


https://www.duolingo.com/profile/nguyenngochiep

you tell with him. sao lại sai vậy ad .Bạn có thể thêm đáp án này được không?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.