"Bạn bảo với anh ấy."

Dịch:You tell him.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngoc_Quynh

sao ko dung said

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://www.duolingo.com/comment/3431890

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenngochiep

you tell with him. sao lại sai vậy ad .Bạn có thể thêm đáp án này được không?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.