"Whichsecretary?"

Dịch:Thư ký nào vậy?

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauNguyen9530

Không có chữ "Vậy" trong những chữ đã cho.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

which dùng cho vật mà ta?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mình vừa kiểm tra lại trong từ điển thì which dùng được cả cho người và vật, mang tính câu hỏi lựa chọn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congty1989

8 thứ tiếng . my idol

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hue245520

Hi!hi! Viết nhầm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doduyvi1

Đâu có chữ "Vậy" đâu mà bảo!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Sao lại là thư kí nào cơ. Mà which dùng cho vật và k thấy có động từ tobe

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHun368471

Which có thể dùng cho ng trong 1 số trường hợp, nhưng trường hợp này vẫn thiếu V_tobe

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TiuP4
TiuP4
 • 24
 • 5
 • 2
 • 2

Lạy hồn.....thiếu dấu chấm hỏi.??????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chauthilan

Co ai cùng nhau tạo nhóm chat để cùng học tiếng anh k

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhXunTr2

Bị viết nhầm thành:"witch secondtary?" Ad có ứng dụng nào mà cho mình luyện nghe không? Và mình lại thắc mắc:vì sao lại dùng which mà lại không dùng who? Ad giải thích dùng mình với!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chngtrongt

Thư ký hỏi ba mình

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHun368471

Thiếu động từ tobe, về mặt ngữ pháp là sai, câu ko rõ nghĩa ! Nhiều từ dịch quá khô, cứng, cần cải thiện hơn !

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.