"Which secretary?"

Dịch:Thư ký nào vậy?

July 13, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauNguyen9530

Không có chữ "Vậy" trong những chữ đã cho.

March 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

which dùng cho vật mà ta?

October 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Mình vừa kiểm tra lại trong từ điển thì which dùng được cả cho người và vật, mang tính câu hỏi lựa chọn

May 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congty1989

8 thứ tiếng . my idol

September 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hue245520

Hi!hi! Viết nhầm

June 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/doduyvi1

Đâu có chữ "Vậy" đâu mà bảo!!!!!!!

September 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hieuhg1111

Sao lại là thư kí nào cơ. Mà which dùng cho vật và k thấy có động từ tobe

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynHun368471

Which có thể dùng cho ng trong 1 số trường hợp, nhưng trường hợp này vẫn thiếu V_tobe

July 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TiuP4

Lạy hồn.....thiếu dấu chấm hỏi.??????

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chauthilan

Co ai cùng nhau tạo nhóm chat để cùng học tiếng anh k

November 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThanhXunTr2

Bị viết nhầm thành:"witch secondtary?" Ad có ứng dụng nào mà cho mình luyện nghe không? Và mình lại thắc mắc:vì sao lại dùng which mà lại không dùng who? Ad giải thích dùng mình với!

November 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chngtrongt

Thư ký hỏi ba mình

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynHun368471

Thiếu động từ tobe, về mặt ngữ pháp là sai, câu ko rõ nghĩa ! Nhiều từ dịch quá khô, cứng, cần cải thiện hơn !

July 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MrH323150

Ai tạo nhóm chat cùng học tiếng Anh nhỉ

February 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.