"Training starts in August."

แปลว่า:การฝึกอบรมเริ่มในเดือนสิงหาคม

March 3, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JanTharnph

คำตอบมันตอบได้หลายความหมายมั้ยอะ ปรับปรุงหน่อย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย