1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Which dog is yours?"

"Which dog is yours?"

Dịch:Con chó nào là của bạn?

July 13, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pemeolun2301

Qên lại ghi là Bạn là con chó nào >.<


https://www.duolingo.com/profile/VavaHah

Bạn có ghi như vậy ko


https://www.duolingo.com/profile/drdong16

'Con chó nào là con chó của ban' đúng hay sai?


https://www.duolingo.com/profile/liveactually

Mình nghĩ là đúng. yours = your dog


https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

sao lai la yours?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Yours là đại từ sở hữu, có nghĩa là của bạn. Trong câu này yours = your dog, để tránh lặp lại từ dog một lần nữa


https://www.duolingo.com/profile/PhmVnNg13

Your +s=yours là Đại Từ sở hữu... Còn your là tỉnh từ sở hữu, phải có danh từ kèm theo...


https://www.duolingo.com/profile/hellokaizen

Which dog là chủ ngữ hay yours là chủ ngữ bạn


https://www.duolingo.com/profile/freeman1987

Which dog is yours? và Which is your dog?

"Đâu là con chó của bạn ?" Câu nào đúng, câu nào sai vây? Tại sao? Giải thích giùm minh với! Thanks.


https://www.duolingo.com/profile/NguynThanh757555

Which is your dog và which dog is yours thì có gì khác nhau nhỉ :v

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.