Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái bánh xe"

Dịch:The wheel

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoccuong7

đọc mãi mới chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SuBabykute

lúc thì the wheel mới đúng, còn wall thì the wall lại sai sao không thống nhất nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
  • 20
  • 12
  • 6

Thì tùy câu chứ bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Do có quá nhiều câu mà team chỉ có vài người nên không cập nhật kịp, bạn vui lòng báo lỗi để việc cập nhật được nhanh hơn. Viết thảo luận ở đây làm bọn mình rất khó nắm bắt.

4 năm trước