"Chúng tôi thậm chí có canh cá."

Dịch:We even have a fish soup.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hatnang

Câu này sao thấy chả có ý nghĩ gì cả

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chikul

fish soup sao lại có "a" đằng trước được nhỉ??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtrambc

canh cá không đếm được, cần gì phải cho a

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.