1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Con mèo thì ở giữa bạn và tô…

"Con mèo thì ở giữa bạn và tôi."

Dịch:The cat is between you and me.

July 13, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoang038

Among là giữ đám đông 3 người trở lên


https://www.duolingo.com/profile/TrnDng11

You and I không được hở bạn


https://www.duolingo.com/profile/ducanh20082008

Ko được đâu bạn, phải là "you and me mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/TnPhm17

the cat is in between you and me

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.