"Con mèo thì ở giữa bạn và tôi."

Dịch:The cat is between you and me.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoang038

Among là giữ đám đông 3 người trở lên

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sakura23888

Cảm ơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TnPhm17

the cat is in between you and me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyxinh

Tôi viết thế rồi mà bị lỗi hay sao ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnDng11

You and I không được hở bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chu278
chu278
  • 14
  • 4
  • 3

And me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyxinh

Yes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DoanhDoanh13

Lỡ me and you cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chu278
chu278
  • 14
  • 4
  • 3

You and me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Among chắc cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phc363335

Từ "cat" ai lại đọc là cat ấy ad xem lại đi hay do máy Mk lỗi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.