"Con mèo thì ở giữa bạn và tôi."

Dịch:The cat is between you and me.

4 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoang038

Among là giữ đám đông 3 người trở lên

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sakura23888

Cảm ơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TnPhm17

the cat is in between you and me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyxinh

Tôi viết thế rồi mà bị lỗi hay sao ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnDng11

You and I không được hở bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chu278
chu278
  • 14
  • 4
  • 3

And me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyxinh

Yes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DoanhDoanh13

Lỡ me and you cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chu278
chu278
  • 14
  • 4
  • 3

You and me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Among chắc cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phc363335

Từ "cat" ai lại đọc là cat ấy ad xem lại đi hay do máy Mk lỗi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranthuy2

Tại sao mình dùng you and i k đúng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

vì sau giới từ là tân ngữ bạn nhé.cụ thể trong câu 'between' là giới từ nên sau giới từ phải sử dụng tân ngữ "you and me"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Adamluong

Thanks Tuyen Khuong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hamiltonvn

the cat is among you and me có đúng ko vậy ah?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/beyoo123

Không đúng vì among là 3 người trở lên vd như you among us còn between thì ở giữa 2 vật hoặc 2 người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/muoivuvan113

thanh kiu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giap17072004

không=.=

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthy1235463

Ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khoaanh8

I6 7otylutclitciygug p7fl7giyo75fltgiltgiyfliyvuliyclutckurxlufxkufxlutfl7tlulfl75fo75dp7tdli55o6rdo75dlu5flufltjdytoldlyrdlutdlutfky4dl6td6l5fo6do

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhchibin

không biết

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.