"Con mèo thì ở giữa bạn và tôi."

Dịch:The cat is between you and me.

July 13, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoang038

Among là giữ đám đông 3 người trở lên

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sakura23888

Cảm ơn

March 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TnPhm17

the cat is in between you and me

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyxinh

Tôi viết thế rồi mà bị lỗi hay sao ý

September 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/zoe717865

làm gì được thêm "in" trước "between" bạn

March 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TrnDng11

You and I không được hở bạn

August 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chu278

And me

June 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huyxinh

Yes

September 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DoanhDoanh13

Lỡ me and you cũng sai

January 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chu278

You and me

June 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/l.t.ngoc29

Among chắc cũng được

February 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phc363335

Từ "cat" ai lại đọc là cat ấy ad xem lại đi hay do máy Mk lỗi

November 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ChuNguyn583519

làm đến chỗ này rồi mới hiểu tại sao phải thêm is hoặc are vào. khổ quá cơ ý

March 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tranthuy2

Tại sao mình dùng you and i k đúng vậy

July 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TuyenKhuong

vì sau giới từ là tân ngữ bạn nhé.cụ thể trong câu 'between' là giới từ nên sau giới từ phải sử dụng tân ngữ "you and me"

January 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Adamluong

Thanks Tuyen Khuong

February 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Hamiltonvn

the cat is among you and me có đúng ko vậy ah?

July 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/beyoo123

Không đúng vì among là 3 người trở lên vd như you among us còn between thì ở giữa 2 vật hoặc 2 người

January 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/muoivuvan113

thanh kiu

February 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/giap17072004

không=.=

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/VitHngTrn1

?

August 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhthy1235463

Ko

December 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khoaanh8

I6 7otylutclitciygug p7fl7giyo75fltgiltgiyfliyvuliyclutckurxlufxkufxlutfl7tlulfl75fo75dp7tdli55o6rdo75dlu5flufltjdytoldlyrdlutdlutfky4dl6td6l5fo6do

September 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thanhchibin

không biết

July 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.