Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is an efficient model."

Dịch:Nó là một mô hình hiệu quả.

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mieumieu621

"đó là một người mẫu có năng lực" mà nỡ nào đánh sai :((((

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMaiAnh7

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandeptraixxx

Me too :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NganKim18

Me too

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

me too

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/_minh_tuu

Mình củng ghi z.. mà chắc theo trường hợp khi sd :))

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/laivantrung

Không nên luôn dịch "It" thành "Nó", dịch thành "Đó" cũng hoàn toàn đúng với tiếng Việt.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"Nó là môt mô hình có hiệu quả". Thiếu dấu nặng, mod sửa lại đi nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Thanks bạn đã sửa lại nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/napolebi_kutemax

Chuẩn luôn, mình cũng viết đây là một người mẫu có năng lực và bị sai....đắng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenMaiTh

Khó phát âm khi đang mới học

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haquyqb1

Đúng vậy bạn, mình nghe mãi vẫn không phân biệt được. Chắc là nghe chưa đủ nhiều.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/jDare98

nó là một người mẫu có năng lực

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model, It is a efficient model,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 283

"An" chứ k phải "a" đâu nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/V6lAz
V6lAz
 • 20
 • 62

đã là nó thì không phải là con người, nên mô hình là đáp án chính xác, nó chỉ dành cho đồ vật

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/adamkhooh

kho nghe

1 tháng trước