"My son will sell his hat."

แปลว่า:ลูกชายของฉันจะขายหมวกของเขา

March 5, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phusadee

ตอบ=ลูกชายของฉันจะขายหมวกของเขา/ แต่ให้ผิด?


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย