1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. Mini game related to Vietnam.

https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Mini game related to Vietnam.

MINI GAME

*Giải thưởng như sau:

Gồm:

 • 1 giải Nhất: 25 lingots.

 • 2 giải Nhì: 18 lingots.

 • 3 giải Ba: 10 lingots.

*Nội dung mini game như sau:

Trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến nước Việt Nam bằng tiếng Anh:

 1. Who is the President of Vietnam now?

 2. Who is the Prime Minister of Vietnam now?

 3. How many people are there in Vietnam?

 4. What is the epidemic now?

 5. How many provinces / cities does Vietnam have?

March 5, 2020

156 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Winxi-Club
 1. Mr.Nguyen Phu Trong

 2. Mr.Nguyen Xuan Phuc

 3. There are 97,024,616 people are Vietnamese.

 4. Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/ThanhKim3574

1/ It is Mr. Nguyễn Phú Trọng 2/ It is Mr. Nguyễn Xuân Phúc 3/ There are 97, 300, 000 people at the Vietnamese 4/ Virus Corona 5/ There are 63 provinces or cities in Vietnam


https://www.duolingo.com/profile/HuongNguyn10

1/Mr.Nguyen Phu Trong.

2/Mr.Nguyen Xuan Phuc.

3/There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4/Corona( nCov) or COVID-19.

5/There are 63 provinces/cities in VietNam.


https://www.duolingo.com/profile/HuongNguyn10

sao ai cũng được trả lời mà sao có tui không được bả trả lời zậy chòi =_="

<h1>buồn</h1>

https://www.duolingo.com/profile/InosukeHas2

tặng ít lingot cho đỡ buồn nhe


https://www.duolingo.com/profile/InosukeHas2

theo dõi mình nhe bạn


https://www.duolingo.com/profile/Ngibn3

bn ơi tặng mình với Mình đang cần gấp xin bn đấy


https://www.duolingo.com/profile/Ha_Han_Thien_Nhu

mình tặng đỡ bạn đấy


https://www.duolingo.com/profile/Ha_Han_Thien_Nhu

chán nhể thôi mình tặng bạn nè làm tròn lên 10 luôn


https://www.duolingo.com/profile/ThanhKim3574

Mình cũng vậy nè !Theo dõi mình đi , cho 20 lingot luôn!


https://www.duolingo.com/profile/InosukeHas2

theo dõi r nhe nhớ tặng lingot


https://www.duolingo.com/profile/ThanhKim3574

Mình nói bạn kia à nhen!


https://www.duolingo.com/profile/Ngibn3

mình theo dõi bn nha


https://www.duolingo.com/profile/ThanhKim3574

À! Riêng bạn mình tặng 5 lin thui( Đừng buồn) vì topic trước mình tặng bn rồi


https://www.duolingo.com/profile/Felix_Phuc

These questions are so hard that I can't answer


https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

Who is the President of Vietnam now? Nguyen Phu Trong Who is the Prime Minister of Vietnam now? Nguyen Xuan Phuc How many people are there in Vietnam? Above 90 million people What is the epidemic now? SARS-CoVi2 How many provinces / cities does Vietnam have? There're 63 provinces / cities does in VN


https://www.duolingo.com/profile/Ca_kho_nuong
 1. Is mr Nguyen Phu Trong

 2. Is mr Nguyen Xuan Phuc

 3. There are 97024989 people

4.Covid 19

5There are 63 provinces/cities in Viet Nam


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Chị ơi được tặng lings rồi kìa


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn ơi, trả lời câu1,2 ý thì bạn phải trả lời là:

1/ Is Mr. Nguyen Phu Trong.

2/ Is Mr. Nguyen Xuan Phuc.

Nên mình sẽ cho là bạn trả lời đúng 3,75 câu nhé♥


https://www.duolingo.com/profile/Ca_kho_nuong

cảm ơn bạn nhé.Tặng bạn 5ling nhoa.Mong bạn làm nhiều mini game hơn nha


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

oke bạn, thank kiuu bạn đã ủng hộ mình nè♥


https://www.duolingo.com/profile/...Kaspersky...

1/ Mr.Nguyen Phu Trong

2/ Mr.Nguyen Xuan Phuc

3/ There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4/ The epidemic now we called that Virus Corona( nCov) or COVID-19 or SARS-COV-2

5/ 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn ơi, nếu bạn trả lời câu 5 là: "5. There are 63 provinces/cities in VietNam." thì bạn sẽ trả lời đúng hết. Còn nếu trả lời như bạn thì mình sẽ tính cho bạn là trả lời đúng 4,5/5 câu nhé.♥


https://www.duolingo.com/profile/CngchaMtTr1

1.It is Mr.Nguyen Phu Trong. 2.It is Mr. Nguyen Xuan Phuc. 3.There are 97.024.989 people in Viet Nam. 4.Disease services are now due to a virus called Virus corona or COVID-19. 5.Viet Nam has 63 provinces/cities.


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn trả lời đúng 5 câu nhaaa♥


https://www.duolingo.com/profile/Munitnchod

1/ The Presiden of Viet Nam is Mr Nguyen Phu Trong 2/ The prime Minister of Viet Nam is Mr Nguyen Xuan Phuc 3/ There are 97.027.116 4/ It is Covid-19 or usual name is Corona 5/ Thereare 63 provinces or cities in Viet Nam


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn trả lời đúng 5 câu nhaa♥


https://www.duolingo.com/profile/FakeIsReal

bà lừa đấy


https://www.duolingo.com/profile/NgThTrng2

mình cũng không tham đc nên tặng bạn 17lingot . mong bạn ra thêm nhiều mini game hơn nữa


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

cảm ơn bạn nhiều♥ thank youuu so muchh♥


https://www.duolingo.com/profile/Rin_Naow
 1. Mr.Nguyen Phu Trong.
 2. Mr.Nguyen Xuan Phuc.
 3. There are 97,024,616 people are Vietnamese.
 4. The epidemic now we called that Virus Corona( nCov) or COVID-19 or SARS-COV-2.
 5. There are 63 provinces/cities in Viet Nam.

https://www.duolingo.com/profile/ThanhKim3574

Rin ơi theo dõi mình nhé!


https://www.duolingo.com/profile/phamthuan1998
 1. now, the President of Vietnam is Mr.Nguyen Phu Trong 2.The Prime Minister of Vietnam is Mr.Nguyen Xuan Phuc 3.There are 97024989 people 4.It is Covid 19 5.There are 63 provinces/cities in VietNam

https://www.duolingo.com/profile/LeXuanTuan5

1.Nguyễn Phú Trọng is President of Vietnam 2.Nguyễn Xuân Phúc is Prime Minister of Vietnam 3.There are 95.54 million 4.Covid 19 5.There are 64 provinces/cities


https://www.duolingo.com/profile/duyquang2008

1Mr.Nguyen Phu Trong

2Mr.Nguyen Xuan Phuc

3There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Jina_Tow

1.Mr.Nguyen Phu Trong.

2.Mr.Nguyen Xuan Phuc.

3. There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4.Corona( nCov) or COVID-19, Sars-CoV-2.

5.There are 63 provinces/cities in VietNam.


https://www.duolingo.com/profile/quang452008

1/ Is Mr .Nguyen Phu Trong.

2/ Is Mr.NguyenXuan Phuc.

3/ There are 93421835 people.

4/ Corona (nCoV)orCovid 19.

5/ There are 63 provinces/cities in Viet Nam.


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Bạn ơi bao giờ tổng kết


https://www.duolingo.com/profile/SkyEddieOn
 1. The President of Vietnam now is Mr. Nguyen Phu Trong.
 2. The Prime Minister of Vietnam now is Mr. Nguyen Xuan Phuc.
 3. There are 97.033.192 people in Vietnam.
 4. The epidemic now is Corona (nCoV/Covid19).
 5. Vietnam has 63 provinces/cities.

https://www.duolingo.com/profile/AnTrnh12

1/ Is Mr. Nguyen Phu Trong 2/ Is Mr. Nguyen Xuan Phuc 3/ There are 93421835 people 4/ Corona (nCoV)orCovid 19. 5/ There are 63 provinces/cities in Viet Nam.


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

UmU Này An ơi,sai chỗ số dân rùi,Min cux đấp án như vại nên sai lun=,,)


https://www.duolingo.com/profile/FakeIsReal

Điêu đấy anh em không được thường đâu


https://www.duolingo.com/profile/Sakura2k7

Sao bạn biết là điêu ?=)))


https://www.duolingo.com/profile/hanhny1

Mr.Nguyen Phu Trong

Mr.Nguyen Xuan Phuc

There are 97,024,616 people are Vietnamese.

Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/NguynNhtHu926082

Kas ơi, Huy in Hota nek. nhớ nx ko???


https://www.duolingo.com/profile/liverpoolt1

1.It is Mr.Nguyen Phu Trong. 2.It is Mr. Nguyen Xuan Phuc. 3.There are 97.024.989 people in Viet Nam. 4.Disease services are now due to a virus called Virus corona or COVID-19. 5.Viet Nam has 63 provinces/cities.


https://www.duolingo.com/profile/liverpoolt1

mình tặng bạn 10 lingot luôn cố gắng làm thêm mini game nhé


https://www.duolingo.com/profile/vdanh555796

1/ Mr.Nguyen Phu Trong

2/ Mr.Nguyen Xuan Phuc

3/ There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4/ The epidemic now we called that Virus Corona( nCov) or COVID-19 or SARS-COV-2

5/ There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/lcv253015

chi theo doi em di


https://www.duolingo.com/profile/truongkhanhha

1.It is Mr.Nguyen Phu Trong. 2.It is Mr. Nguyen Xuan Phuc. 3.There are 97.024.989 people in Viet Nam. 4.Disease services are now due to a virus called Virus corona or COVID-19. 5.Viet Nam has 63 provinces/cities.


https://www.duolingo.com/profile/Christie_Haryka

is Mr.Nguyen Phu Trong. 2.It is Mr. Nguyen Xuan Phuc. 3.There are 97.024.989 people in Viet Nam. 4.Disease services are now due to a virus called Virus corona or COVID-19. 5.Viet Nam has 63 provinces/cities.


https://www.duolingo.com/profile/ngockhanh467
 1. the President of Vietnam is Mr. Nguyen Phu Trong 2.The Prime Minister of Vietnam now is Mr. Nguyen Xuan Phuc
 2. There are 97.383.670 peoples are Vietnammese
 3. COVID-19 or SARS-COV-2.
 4. There are 63 provinces or cities in Vietnam

https://www.duolingo.com/profile/MinhAnhNgu924380

Mr.Nguyen Phu Trong

Mr.Nguyen Xuan Phuc

There are 97,024,616 people are Vietnamese.

Corona( nCov) or COVID-19 or SARS-COV2

There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/cybercore1

1.Mr.Nguyen Phu Trong

2.Mr.Nguyen Xuan Phuc

3.There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4.Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/NguytTrnh5

1/ The Presiden of Viet Nam is Mr Nguyen Phu Trong. 2/ The prime Minister of Viet Nam is Mr Nguyen Xuan Phuc . 3/ There are 97.027.116 people in Vietnam 4/ It is Covid-19 or usual name is Corona 5/ There are 63 cities in Viet Nam


https://www.duolingo.com/profile/JoshiteKujo1

1Mr.Nguyen Phu Trong

2Mr.Nguyen Xuan Phuc

3There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Hot-boy2009

Do.Yi.Kim.Young ơi


https://www.duolingo.com/profile/RedRightHandSCP

1.Mr.Nguyen Phu Trong

2.Mr.Nguyen Xuan Phuc

3.There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4.Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuynh1108

1.Mr.Nguyen Phu Trong

2.Mr.Nguyen Xuan Phuc

3.There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4.Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/uyenphung5
 1. The Presiden of Viet Nam is Mr Nguyen Phu Trong
 2. The prime Minister of Viet Nam is Mr Nguyen Xuan Phuc
 3. There are 97.027.116 4.It is Covid-19 or usual name is Corona
 4. There are 63 provinces or cities in Viet Nam

https://www.duolingo.com/profile/HuongNguyn10

bạn ơi, có thể bỏ chút ít thời gian qua chỗ tui tham gia cái mini game tui mới tạo được không ạ :D
thanks nhìu :)))


https://www.duolingo.com/profile/Onii_chan_VN

1.Mr.Nguyen Phu Trong

2.Mr.Nguyen Xuan Phuc

3.There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4.Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Ha_Han_Thien_Nhu
 1. In 2020, Vietnamese's President is Nguyen Phu Trong
 2. Nguyen Xuan Phuc
 3. 97.112.317
 4. Covid 19 :))
 5. 63 provinces/cities

https://www.duolingo.com/profile/HongAnhNgu139726
 1. Mr Nguyen Phu Trong
 2. Mr Nguyen Xuan Phuc
 3. There are 97.024.616 people are Vietnamese
 4. Corona (nCov) or COVID 19
 5. There are 63 provinces / cities in Vietnam

https://www.duolingo.com/profile/Linh4261

1) Mr.Nguyen Phu Trong 2) Mr.Nguyen Xuan Phuc 3) There are 97,024,616 people are Vietnamese. 4) Corona (nCov) or COVID-19 5) There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/cybercore1

1.Mr.Nguyen Phu Trong

2.Mr.Nguyen Xuan Phuc

3.There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4.Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/nguyenlehailinh

Mình trả lời nè

1/Mr.Nguyen Phu Trong.

2/Mr.Nguyen Xuan Phuc.

3/There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4/Corona( nCov) or COVID-19.

5/There are 63 provinces/cities in VietNam.


https://www.duolingo.com/profile/Sakura8686

1.Mr. Nguyen Xuan Phuc. 2.Mr. Nguyen Xuan Phuc. 3.There are 95,54 million people in the Vietnamese. 4.The current epidemic in Vietnam is Covid 19. 5.There are 63 provinces/cities in VietNam.


https://www.duolingo.com/profile/MINH-VIETNAM
 1. Mr. Nguyen Phu Trong.
 2. Mr. Nguyen Xuan Phuc.
 3. There are 97,024,616 people are Vietnamese.
 4. SARS-CoV-2 (CoVid-19) or nCoV.
 5. There are 63 provinces / cities in Vietnam

https://www.duolingo.com/profile/Music_2006

1Mr.Nguyen Phu Trong

2Mr.Nguyen Xuan Phuc

3There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Someone1611 đây nha! Nhớ không?

Nhớ hồi hè lập phòng chat không? Phải nhớ cái đấy thì mới biết là ai được!

https://www.duolingo.com/profile/GiangLu16

These are my answers :3

 1. Mr. Nguyen Phu Trong is the President of Vietnam now.

 2. Mr. Nguyen Xuan Phuc is the Prime Minister of Vietnam now.

 3. The population of Vietnam is 97,128,806 in April, 2020.

 4. The epidemic now is COVID-19 which is caused by Coronavirus or SARS-CoV-2

 5. Vietnam is divided into 58 provinces and 5 cities.

Thanks for watching!


https://www.duolingo.com/profile/FgGame1

1/Mr.Nguyen Phu Trong.

2/Mr.Nguyen Xuan Phuc.

3/There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4/Corona( nCov) or COVID-19.

5/There are 63 provinces/cities in VietNam.


https://www.duolingo.com/profile/-.Doraemon.-

1.Mr.Nguyen Phu Trong 2.Mr.Nguyen Xuan Phuc 3.There are 97,024,616 people are Vietnamese. 4.Corona( nCov) or COVID-19 5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Hang388904
 1. Mr.Nguyen Phu Trong
 2. Mr.Nguyen Xuan Phuc
 3. There are 97,024,616 people are Vietnamese.
 4. Corona( nCov) or COVID-19
 5. There are 63 provinces/cities in VietNam

https://www.duolingo.com/profile/hoanguyn423818

1Mr.Nguyen Phu Trong

2Mr.Nguyen Xuan Phuc

3 There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4Corona( nCov) or COVID-19

5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/ThanhKim3574

Hello kết bạn nhé!


https://www.duolingo.com/profile/TomPhan28

1.President of Vietnam is Mr.Nguyen Phu Trong 2.Prime Minister of Vietnam is Mr.Nguyen Xuan Phuc 3.Vietnam has more than 97 million people 4.the epidemic now is Corona( nCov) or COVID-19 5.There are 63 provinces/cities in VietNam


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

Cho Min trả lời ạ:

1.Is Mr .Nguyen Phu Trong.

2.Is Mr.NguyenXuan Phuc

3.There are 93421835 people

4.Corona (nCoV)

5.There are 63 provinces/cities in Viet Nam.

Lưu ý: các câu trả lời nài đều do Min nghĩ ra nên đừng ném đá Min=[.


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn trả lời đúng 4 câu nhé♥


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

thánh kiu =^=

Do.Yi.Kim.Young: sai chỗ nào zại ạ???


https://www.duolingo.com/profile/Vietquocpham2000

mình nghĩ câu 3 không có dấu phẩy ngăn cách lớp của số dân


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

khônggg phải như bạn Vit710264 nói đâu, mà là dân số VN hiện nay khoảng 97,024,900 nhé bạn♥


https://www.duolingo.com/profile/FakeIsReal

Thế ném gạch được không bạn


https://www.duolingo.com/profile/longtran674908

thế ném shit vô bn được không


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Vớ vẩn!

Ko nói min nha!

https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

Min bít mờ!!!


https://www.duolingo.com/profile/longtran674908

mn noi bn Thanhdontcare ma


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Mình nhắc cả hai bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/longtran674908

ak bn nhắc min vs Thanhdontcare .


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

ko ném j hết,ok?


https://www.duolingo.com/profile/FakeIsReal

thế bạn có thích LMHT KHÔNG


https://www.duolingo.com/profile/longtran674908

1/ Is Mr .Nguyen Phu Trong.

2/ Is Mr.NguyenXuan Phuc.

3/ There are 93421835 people.

4/ Corona (nCoV)orCov19.

5/ There are 63 provinces/cities in Viet Nam.


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn ơi, nếu bạn trả lời câu 3 là: "3. Corona (nCoV) or COVID-19". thì sẽ đúng đúng 4 câu, còn trả lời như bạn thì mình sẽ tính là bạn trả lời đúng 3,5/5 câu nhé♥


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Bạn ơi bạn chỉ cho mình cách viết chữ màu nhé!! Lâu rồi mình quên mất@@


https://www.duolingo.com/profile/Vietquocpham2000

bạn ấn lần lượt các kí tự( không tính dấu phẩy,mình chỉ dùng để ngăn cách thôi, bạn viết không cách nha): [, color, =, màu bạn chọn bằng tiếng anh, ], nội dung bạn muốn viết, [, /, color, ]


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Bạn ơi theo mình biết (do đã thử trước kia) thì nhập bất cứ ký tự gì nó cũng ra màu nhé.

Ví dụ: [color=bomb] HAHAHA[/color]

Ta được: HAHAHA


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Ví dụ 2:

[color=1234567890987654321] abcdefgvc[/color]

Ta được: abcdefgvc


https://www.duolingo.com/profile/DaoHan1

sao mình làm không được vậy bạn ???


https://www.duolingo.com/profile/lan791835

mình cũng vậy nè!


https://www.duolingo.com/profile/Vietquocpham2000

Được mak bạn


https://www.duolingo.com/profile/DaoHan1

Mình thử nhiều lần rồi


https://www.duolingo.com/profile/longtran674908

bạn ấn lần lượt các kí tự( không tính dấu phẩy,mình chỉ dùng để ngăn cách thôi, bạn viết không cách nha): [, color, =, màu bạn chọn bằng tiếng anh, ], nội dung bạn muốn viết, [, /, color, ]


https://www.duolingo.com/profile/MIXIGVAV

1/ Mr.Nguyen Phu Trong

2/ Mr.Nguyen Xuan Phuc

3/ There are 97,024,616 people are Vietnamese.

4/ The epidemic now we called that Virus Corona( nCov) or COVID-19 or SARS-COV-2

5/ 63 provinces/cities in VietNam

ko coppy nhé


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn ơi, nếu mình không nhầm thì bạn copy câu trả lời của bạn ..Kaspersky.... Nếu mình nói sai thì bạn cho mình xin lỗi, nếu bạn không copy thì mình bạn hãy nói cho mình biết, để mình sẽ chấm câu trả lời của bạn nhé. ♥


https://www.duolingo.com/profile/Ca_kho_nuong

Bạn ơi nếu mình nhớ ko nhầm thì dịch SARS đã kết thúc và có thuốc chữa rồi bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

à bạn ơi cái này là SARS-COV-2 chứ không phải SARS nhaaa♥


https://www.duolingo.com/profile/BTS_Amy

1.As Mr. Nguyen Phu Trong 2.As Mr. Nguyen Xuan Phuc 3.There are 95,54 people in Vietnam 4.The epidemic is now COVID-19 5.Vietnam is divided into 58 provinces


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn trả lời đúng 3 câu nhé♥


https://www.duolingo.com/profile/lan791835

sao nhìn giống trò chơi ai là tỉ phú thế nhỉ!?


https://www.duolingo.com/profile/bom730

Chào bạn, mình không tham gia game nên ủng hộ cho bạn 16 lingots nhé. tks


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

cảm ơn bạn nhiều♥ thank youuu so muchhh


https://www.duolingo.com/profile/letienduylucky

Next time, you should ask harder. Give you some lingots.


https://www.duolingo.com/profile/letienduylucky

Next time, you should ask harder. Give you some lingots.


https://www.duolingo.com/profile/letienduylucky

Next time, you should ask harder. Give you some lingots.


https://www.duolingo.com/profile/Ca_kho_nuong

Bạn ơi cho mình tham gia nhé. Mình là người mới vào, với lại mình là chị họ của bạn Someone1611


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

Ca_kho_nuong: tham gia j vại???


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Tham gia cái này


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

Someone_1611 :cái này là cái nào,nhắc ik!!!.Pờ líttttt<sub>~</sub>


https://www.duolingo.com/profile/Someone_1611

Là cái nick chat của tui


https://www.duolingo.com/profile/Taylor-min

Vại à! Min bít âu!!!


https://www.duolingo.com/profile/NgocAn887214

1/ Is Mr. Nguyen Phu Trong.
2/Is Mr. Nguyen Xuan Phuc.
3/ There are 97.027.116 people.
4/ Corona.
5/ There are 63 provinces/cities in Viet Nam


https://www.duolingo.com/profile/Do.Yi.Kim.Young

Bạn trả lời đúng 4 câu nhaaa♥

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.