1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have reduced the list to s…

"I have reduced the list to six."

Dịch:Tôi đã giảm danh sách xuống còn sáu.

July 13, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duongnhj175

Viết số 6 cũng là sai à


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

Đề nghị chương trình sửa đáp án: "Họ đã giảm danh sách xuống còn sáu" thành "Tôi đã giảm danh sách xuống còn sáu"


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

đáp án đã được sửa. cảm ơn bạn.


https://www.duolingo.com/profile/CK7pSJ

"Tôi đã rút gọn danh sách xuống còn sáu" thì sai thế nào nhỉ???


https://www.duolingo.com/profile/DatPV

tôi đã giảm danh sách xuống 6 Sai nhé @@


https://www.duolingo.com/profile/ngoc286727

Tại sao 6 lại không được nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/PhongNguyenTuan

tôi đã giảm danh sách còn 6, là cũng đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.