Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nói chung tôi uống cà phê với sữa."

Dịch:I generally drink coffee with milk.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hathuhien

in generally i drink coffee with milk

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
  • 24
  • 14
  • 10
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3

generally là trạng từ, không thể theo sau giới từ in

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hathuhien

thanku, tớ biết thêm 1 lỗi sai. :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
  • 24
  • 14
  • 10
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3

Có thể nói: in general, I drink coffee with milk

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hathuhien

vâng, nhưng đáp án chưa chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
  • 24
  • 14
  • 10
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3

mình đã cập nhật đáp án. từ giờ "in general I drink coffee...." hay "generally I drink coffee...." đều được chấp nhận

4 năm trước