"The food is pretty expensive."

แปลว่า:อาหารค่อนข้างแพง

March 6, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

เอ้าทำไม pretty ในที่นี้แปลว่า ค่อนข้างอะงง รบกวนผู้รู้ครับบบ


https://www.duolingo.com/profile/Cher416155

อาหารค่อนข้างราคาแพง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย