"Có ai đó tìm thấy đứa bé."

Dịch:One finds the baby.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ

Theo mình nên bỏ từ "Có" trong câu dịch "Có ai đó tìm thấy đứa bé" thành "Ai đó tìm thấy đứa bé". Nếu giữ chữ "có" lại, thì đó sẽ là câu dịch của câu tiếng Anh: "There is someone that finds the baby."

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Đúng rồi bạn. Dù hiểu "one" có thể dịch là ai đó, như "someone" nhưng câu này khá khó khi dịch sang TV. Mình sẽ cân nhắc xoá câu này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

Dù thế nào cũng không nên bỏ, vì "One" dùng làm chủ ngữ hơi hiếm :), đọc vào sẽ nhớ lâu.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Nhưng mình nghĩ nó quá hiếm để người dùng có thể/nên học. One thường dùng trong đoạn văn, đặc biệt là để tránh lặp lại danh từ câu trước, nhưng có thể thấy, đây là câu đơn, rất khó để người học hiểu. :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.