"Có ai đó tìm thấy đứa bé."

Dịch:One finds the baby.

July 14, 2014

4 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Theo mình nên bỏ từ "Có" trong câu dịch "Có ai đó tìm thấy đứa bé" thành "Ai đó tìm thấy đứa bé". Nếu giữ chữ "có" lại, thì đó sẽ là câu dịch của câu tiếng Anh: "There is someone that finds the baby."

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Đúng rồi bạn. Dù hiểu "one" có thể dịch là ai đó, như "someone" nhưng câu này khá khó khi dịch sang TV. Mình sẽ cân nhắc xoá câu này.

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Dù thế nào cũng không nên bỏ, vì "One" dùng làm chủ ngữ hơi hiếm :), đọc vào sẽ nhớ lâu.

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Nhưng mình nghĩ nó quá hiếm để người dùng có thể/nên học. One thường dùng trong đoạn văn, đặc biệt là để tránh lặp lại danh từ câu trước, nhưng có thể thấy, đây là câu đơn, rất khó để người học hiểu. :)

July 14, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.