Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi nào là thứ Hai?"

Dịch:When is Monday?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangkhoi13

When is a monday dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuducnguyen

when is monday ?

1 năm trước