1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Khi nào là thứ Hai?"

"Khi nào là thứ Hai?"

Dịch:When is Monday?

July 14, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoangkhoi13

When is a monday dung

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu