"Khi nào là thứ Hai?"

Dịch:When is Monday?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangkhoi13

When is a monday dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuducnguyen

when is monday ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.