"Chúng tôi đọc quyển sách của thế kỷ."

Dịch:We read the book of the century.

July 14, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lenguyenbakhang

"we read the century's book. "... có phải trường hợp này không thể sử dụng " sở hữu cách "?

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Không thể sử dụng sở hữu cách, nhưng có thể dùng compound noun - danh từ kép: century book.

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/caohap

vậy minh viết là we read the century book có đc k ? mình viết vậy hệ thống báo sai.

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

mình đã cập nhật thêm. cảm ơn bạn.

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lenguyenbakhang

Cảm ơn bạn!

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/contraithanchet

we read book of century không đụng chấp nhận ạ

January 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AstaNguyen

thiếu mạo từ không xác định (a) hoặc xác định (the) nha bạn

March 20, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.