"Anh ấy rõ ràng là không phải một cậu bé."

Dịch:He is clearly not a boy.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

"he is not clearly a boy" có dc khong bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

"he clearly is not a boy" ko đúng hở bạn?? Luk dùng REALLY thì ghi S + REALLY + be. Hai chữ này khác gì nhau mà sao vị trí dùng be khác nhau vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Với to be, chủ ngữ + to be + trạng ngữ + tân ngữ. Với động từ, chủ ngữ + trạng ngữ + động từ + tân ngữ.

Really vốn là trạng ngữ, và phải theo cấu trúc trên. Nhưng đôi khi để nhấn mạnh, vẫn thể nói chủ ngữ + really + be (I really am, He really is)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

thanks!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Với động từ thì trạng ngữ đứng đâu cũng được. Mình ghi thiếu. (Clearly I don't understand = I clearly don't understand = I don't understand clearly).

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Taynguyen02

Cảm ơn Mod nhiều!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangDucati

"he's apparently not a boy" thì sao ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

sao clearly lại đứng trước not?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tanduybmt

7 streak. Complete

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongPham802478

Mình để clearly ở cuối câu đc k mn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyenht1

"he is not clearly a boy" không được sao ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Exactly thì sao, chính sác với rõ ràng nghĩa cũng như nhau mà

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.