"Một tờ báo"

Dịch:A newspaper

July 14, 2014

36 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoangdinhcuong

đọc khó thật đấy hic

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trandaihai

Đúng rồi đó đọc khó lắm

January 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hanh045

ừ đúng rồi

July 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HiYn520161

Dúng

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HaBi840333

Dễ mà

March 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Slenderman766577

Dễ

July 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/khanhchi113

A moi dung

February 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/CngChaTomo6

A là dùng cho số ít

October 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HongSn115096

dễ thật

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nhatanh2004

tui đọc là a newsparper rồi mà nó cho là cứ tiếp tục vậy đi

November 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khach8

Mày đam

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NoNo730477

Khó nhai đây

March 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phamphongp1

Đọc khó quá

April 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa863950

Tôi vừa xem thông tin của NGUYENHAHUY rùi đế

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/minhanh135

dùng "a"

October 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KinomotoSa4

Hi

April 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lanhqun399449

la la la

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thong561922

A paper

February 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Derkadon

Một tờ báo ở giữa nhiều tờ báo, không xác định chính xác là tờ nào nên dùng a.

October 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuongHaQuy

Tai sao

August 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khanhchi113

Dung day

February 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HuongHaQuy

To thay doc de ma

August 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/khach8

Qua de !

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tamami495267

phần đọc khó lắm

August 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tranyen17

Viết khó ^^

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khach8

De ot

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khach8

O

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/toan225340

Vvf

July 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThaoPhuong18549

doc kho that ay

August 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HiYn520161

Tờ báo khó mik ko nhớ

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hoang352264

xin một lần ngu :))

September 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/qunhanh841048

Huỳnh bình anh

October 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HuyDiepThanhHuy

Dễ

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hnganhl7

Hgguop87yrfvk

December 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LNhtMinh20

Dễ quá đi.Hi hi hi

January 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tbXL11

Đọc khó thật

June 26, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.