Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The landscape of the valley is beautiful."

Dịch:Phong cảnh của thung lũng thì đẹp.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongpt2

Tôi dịch là "phong cảnh của thung lũng đẹp" báo tôi dịch sai. Hỏi câu dịch nào hay và thoát nghĩa hơn ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tipistar

TV ai nói Ph cảnh của th lũng LÀ đẹp bao giờ ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhuy0110

Landscape khác với view chỗ nào các bạn ha?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SuSuSam

Quang cảnh của thung lũng là đẹp cũng sai bố bỏ tay !

3 năm trước