Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cả hai hệ thống bây giờ đều không hoạt động."

Dịch:Both systems are now out of service.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tipistar

Both system aren't work at the moment. Haizzzz, beta nên chán thật

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Câu của bạn là sai rồi, "both systems" :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Diem_Trinh

Both systems now are out of service.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

Both of the systems (are not active/ are inactive) now Không chắc nên k dám báo lỗi :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Both systems do not work now

4 năm trước