Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There have been two instances like this one."

Dịch:Đã có hai thí dụ như cái này .

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phongken94

đã có hai ví dụ như điều này được không ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDan17

Đã có hai ví dụ như cái này: có bản dịch nào phù hợp hơn không nhỉ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/PrinceNoti

there have been two instances like this one : đã có hai trường hợp như thế này there have been two instances like this one

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

"đã có hai trường hợp như vậy" không được sao? o.O

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieuthu1210

"There have been two instances like this one." <- câu này dùng thì Hiện tại hoàn thành, cũng câu "Đã có hai thí dụ như cái này" thì lại được dịch là: "There were two instances like this one" <-- cái này dùng thì Quá khứ. Có thể giải thích giúp tôi được không Admin?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dembuongactro

đã có hai ví dụ như vậy!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/qunsn1

tại sao không phải là exemple

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vananh2002
vananh2002
  • 21
  • 12
  • 2
  • 35

có lẽ vì instance được dùng phổ biến hơn exemple

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vananh2002
vananh2002
  • 21
  • 12
  • 2
  • 35

đã có hai trường hợp như vậy không được ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ac2010120

đã có hai ví dụ như việc này sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There have been two instances like this one, there have been two instances like this one, there have been two instances like this one,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhiNhiBaNang

ghi số 2 cũng nói mình sai! Haiz

1 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Instances khó đọc quá

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Đã có hai trường hợp giống như thế này = không chấp nhận

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/uhtanh

ghi số 2 cũng không tính đúng nữa........khổ ghê

3 năm trước