"There have been two instances like this one."

Dịch:Đã có hai thí dụ như cái này .

July 14, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phongken94

đã có hai ví dụ như điều này được không ad

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenDan17

Đã có hai ví dụ như cái này: có bản dịch nào phù hợp hơn không nhỉ?

October 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jack269705

Đây là phần về chủ đề trìu tượng nên hơi khó dịch

September 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PrinceNoti

there have been two instances like this one : đã có hai trường hợp như thế này there have been two instances like this one

September 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

"đã có hai trường hợp như vậy" không được sao? o.O

October 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tieuthu1210

"There have been two instances like this one." <- câu này dùng thì Hiện tại hoàn thành, cũng câu "Đã có hai thí dụ như cái này" thì lại được dịch là: "There were two instances like this one" <-- cái này dùng thì Quá khứ. Có thể giải thích giúp tôi được không Admin?

December 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dembuongactro

đã có hai ví dụ như vậy!

May 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/qunsn1

tại sao không phải là exemple

September 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vananh2002

có lẽ vì instance được dùng phổ biến hơn exemple

February 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vananh2002

đã có hai trường hợp như vậy không được ạ

December 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ac2010120

đã có hai ví dụ như việc này sao lại sai

January 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThanhiNhiBaNang

ghi số 2 cũng nói mình sai! Haiz

June 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/B.X.An

Instances khó đọc quá

April 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Đã có hai trường hợp giống như thế này = không chấp nhận

September 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VDuyHuynh2

Đã có hai trường hợp như thế này. ( đã được chấp nhận rồi)

October 11, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.