1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You are professional soldier…

"You are professional soldiers."

Dịch:Các bạn là những người lính chuyên nghiệp.

July 14, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dungthai1

Các bạn là những quân nhân chuyên nghiệp cần được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/Cunhd123

sao lại là những người lính


https://www.duolingo.com/profile/NQD82

Vì soldiers là các người lính nên You phải là các bạn


https://www.duolingo.com/profile/LeKhue

"Các bạn là những binh sĩ nhà nghề" không được sao ?


https://www.duolingo.com/profile/LachBachRua

tại sao không dịch thành "người lính" hoặc "binh sỹ"?


https://www.duolingo.com/profile/SweetPo

the ❤❤❤❤


https://www.duolingo.com/profile/dat972966

?,????????????????


https://www.duolingo.com/profile/NAM_WRU

Sao lại là soldiers mà không phải là soldier


https://www.duolingo.com/profile/Ti4RDN

Các bạn là những người lính tinh nhuệ, nghe ngầu hơn nhỉ, nhưng đáp án không được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Câu này mang tính lừa người dịch..

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.