"Vui lòng đưa tôi đến khách sạn."

Dịch:Take me to the hotel, please.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trinhtt

mình làm là please take me to the hotel thấy cũng đung mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

đặt please ở cuối thì đúng hơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TiP66t

Mình cũng vậy mà sai choé

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

can you take me to the hotel please

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

Give me to the hotel.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieunghia250293

Bring đc ko mn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hellofroom

please give me to the hotel

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTrnCn3

Bring là mang đi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.