1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My razor is green."

"My razor is green."

Dịch:Dao cạo của tôi có màu xanh lá.

July 15, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuangLm5

N bị điên hay sao.đọc kiêtu nào cung k chịu


https://www.duolingo.com/profile/NguynMinhN331784

"Dao cạo của tôi là màu xanh lá cây." với "Dao cạo của tôi có màu xanh lá cây." khác mỗi từ "là", "có" thôi mà cũng giở trứng. Hai từ đấy ở câu này nghĩa có khác gì nhau đâu! Mệt ghê.


https://www.duolingo.com/profile/vuquyen

"Cái dao cạo của tôi màu xanh lá" sao cũng không được nhỉ. Cái cửa, cái ví, cái gương.. thì lại đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

My razor is green, my razor is green, my razor is green, my razor is green,


https://www.duolingo.com/profile/Arno982181

Lục thì khác gì xanh lá ???


https://www.duolingo.com/profile/loan718174

1-Dao cạo của tôi là màu xanh lá cây.2- Dao cạo của tôi co màu xanh lá. Hai câu này cùng giống ý nghĩa tại sao không được chấp nhận. Xin cho ý kiến.


https://www.duolingo.com/profile/loan718174

Không ai giúp được bình luận đều giống nhau


https://www.duolingo.com/profile/lien413289

Lưỡi lam cũng là Dao cạo

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.