"Yourgenerationwearsblack."

Dịch:Thế hệ của bạn mặc đồ màu đen.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mindmaker
mindmaker
  • 21
  • 17
  • 10
  • 9
  • 6
  • 1104

Thế hệ của các bạn mặc mầu đen cũng đúng chứ nhỉ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vohoangnhuy

Sao lại không?Vậy mà cũng hỏi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/damtamdoan

Thiếu clothes nhưng theo ngữ cảnh có wear nên ta hiểu là mặc đồ màu đen.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVanThanh

Từ "đồ" mà Duolingo dịch sang tiếng Việt có nghĩa là quần áo không?, theo cách nghĩ của người Việt Nam! Trong câu "Your generation wears black." đâu có từ clothes đậu mà các bạn dịch sang tiếng Việt là có từ "đồ". Vậy mà trong câu "what is your birthday?" các bạn dịch là "bạn sinh vào ngày gì" thì nghe không ngọt lổ tai cho lắm! Thành thật xin các bạn tham khảo để chương trình của chúng ta hấp dẫn hơn nha!. Chúc sức khỏe!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binhyen18

add sao mình dịch thế hệ các bạn mang đồ màu đen mà nó sai? kết quả ra là thế hệ các bạn mặc đồ màu đen? vậy mang với mặc khác nhau à? nếu đi theo ngữ nghĩa là mang áo quần

4 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhT4

sao wear lại thêm s nhỉ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.