"Your generation wears black."

Dịch:Thế hệ của bạn mặc đồ màu đen.

July 15, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/mindmaker

Thế hệ của các bạn mặc mầu đen cũng đúng chứ nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/vohoangnhuy

Sao lại không?Vậy mà cũng hỏi.


https://www.duolingo.com/profile/damtamdoan

Thiếu clothes nhưng theo ngữ cảnh có wear nên ta hiểu là mặc đồ màu đen.


https://www.duolingo.com/profile/PhanVanThanh

Từ "đồ" mà Duolingo dịch sang tiếng Việt có nghĩa là quần áo không?, theo cách nghĩ của người Việt Nam! Trong câu "Your generation wears black." đâu có từ clothes đậu mà các bạn dịch sang tiếng Việt là có từ "đồ". Vậy mà trong câu "what is your birthday?" các bạn dịch là "bạn sinh vào ngày gì" thì nghe không ngọt lổ tai cho lắm! Thành thật xin các bạn tham khảo để chương trình của chúng ta hấp dẫn hơn nha!. Chúc sức khỏe!


https://www.duolingo.com/profile/Binhyen18

add sao mình dịch thế hệ các bạn mang đồ màu đen mà nó sai? kết quả ra là thế hệ các bạn mặc đồ màu đen? vậy mang với mặc khác nhau à? nếu đi theo ngữ nghĩa là mang áo quần


https://www.duolingo.com/profile/AnhT4

sao wear lại thêm s nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.