Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I turn to the right."

Dịch:Tôi rẽ phải.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1544

Tôi quẹo phải

4 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Ai chi minh cách dung to đi. Please

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ViewPro

tôi rẽ vào bên phải không đúng ak

11 tháng trước