Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She writes books."

Dịch:Cô ấy viết những quyển sách.

0
4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienvnb71

cô ấy viết nhiều quyển sách. có sai đâu???

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/khiem35

Nhiều quyển sách thì nên dùng many books,ngữ cảnh chung ở đi nên dịch là những quyển sách :)

0
Trả lời4 năm trước