Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/KanaYumi2014

:(

dung nìu cũng mỏi tay phết...........T-T

4 năm trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan