https://www.duolingo.com/profile/KanaYumi2014

:(

dung nìu cũng mỏi tay phết...........T-T

July 15, 2014

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.