"Những chiếc bánh mỳ kẹp của bạn"

Dịch:Your sandwiches

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/congktxd

i don't know mean of bánh mỳ kẹp by english

4 năm trước

https://www.duolingo.com/restat

Your sandwiches

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Bao1999

?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cake1309

Sandwiches are yours

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

the sandwiches yours cũng đúng chứ phải ko mọi người >

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.