1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những chiếc bánh mỳ kẹp của …

"Những chiếc bánh mỳ kẹp của bạn"

Dịch:Your sandwiches

July 15, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/congktxd

i don't know mean of bánh mỳ kẹp by english


https://www.duolingo.com/profile/restat

Your sandwiches


https://www.duolingo.com/profile/cake1309

Sandwiches are yours


https://www.duolingo.com/profile/Namxdht

the sandwiches yours cũng đúng chứ phải ko mọi người >

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.