"Do not close your books yet!"

Dịch:Đừng đóng những cuốn sách của bạn lại !

July 15, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

sao books ở đây dùng số nhiều mà dịch là quyển sách mà không phải những quyển sách

July 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhuNguyen5

mình cũng thắc mắc như bạn

July 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án đã được chỉnh lại thành những cuốn sách :)

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Ở đây còn có chữ yet, nên dịch là khoan đóng những cuốn sách của bạn lại

August 6, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.