Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not close your books yet!"

Dịch:Đừng đóng những cuốn sách của bạn lại !

0
4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

sao books ở đây dùng số nhiều mà dịch là quyển sách mà không phải những quyển sách

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuNguyen5

mình cũng thắc mắc như bạn

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được chỉnh lại thành những cuốn sách :)

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Ở đây còn có chữ yet, nên dịch là khoan đóng những cuốn sách của bạn lại

0
Trả lời4 năm trước