Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Little children like to touch everything."

Dịch:Những đứa trẻ nhỏ thích đụng mọi thứ .

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

Những trẻ nhỏ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Nghe dễ thuơng nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthedung57

làm sao xác định là Đụng hay Sờ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"những đứa trẻ nhỏ thích đụng chạm mọi thứ" mà lại sai???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NDTHU

Những trẻ nhỏ thích chạm vào mọi thứ Vẫn sai, bực ghê

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Ok cứng ngắt

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

nhung dua be so sinh thich cham vao moi thu

4 tuần trước