Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy nói."

Dịch:She speaks.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/shadow_97

she says không đúng sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnhan

tương tự

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhdu_15101992

she says thì sao hả admin ơi? trong phần dịch từ tiếng việt sang tiếng anh phần nói ấy, đáp án hiện ra là she says mak admin?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vietminh263

sao mình ghi là : "she speak" lại sai nhỉ giải thích giúp mình được không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyenNguyen

she là số ít, thêm "s" vào sau động từ bạn nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XuheeNguyen

she speaks moi dung nha ban ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangTran0

she là số ít mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuc12

toi nghi la: she talks ma dap an khong cho dung la s? cau tra loi of may la: she speeks

3 năm trước