"They produce coffee."

Dịch:Họ sản xuất cà phê.

July 15, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/RikarikaMoon

lúc câu này dịch là họ làm ra cà phê, lúc lại dịch ra họ sản xuất cà phê, đề nghị xem lại :)

July 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tiennucuakhoahoc

oh i see

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Drthanh88

Không có dấu chấm câu mà không tính đúng là sao vậy

January 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/haiha104425

Dài vl

February 2, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.