"Do you have some milk?"

แปลว่า:คุณมีนมบ้างไหม

March 19, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

คำถามหยาบคายมาก


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

หยาบยังใง


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

คำถามเซ็กซี่จัง


https://www.duolingo.com/profile/PeterParkerzx

แอบบูลลี่นะ555555


https://www.duolingo.com/profile/PunchHomes

อย่าบูลลี่~ >Δ


https://www.duolingo.com/profile/PunchHomes

อย่าบูลลี่~ >Δ<

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย