"Thế là đủ cho hôm nay rồi."

Dịch:It is enough for today.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chikul

that is enough for today không được à? :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

sao phải có for nữa vậy ban

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.