Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am responsible for teaching the children."

Dịch:Tôi chịu trách nhiệm dạy dỗ những đứa trẻ.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

tôi có trách nhiệm cho việc giảng dạy những đứa trẻ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinaLee2

Đúng rồi mà có sai j đâu nhỉ?????????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

"Tôi chịu trách nhiệm dạy dỗ những đứa trẻ" và "tôi có trách nhiệm..." chẳng khác gì nhau. Lần nào cũng bị mất điểm chỗ này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Khuong78

Tôi thì chịu trách nhiệm dạy dỗ những đứa trẻ, vậy cũng sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/vandung.tran

Tôi là người chịu trách nhiệm dạy dỗ những đứa trẻ :))) lol

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/dacangia

Tôi có trách nhiệm với việc dạy trẻ em. Câu này không sai

1 tháng trước