1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I had established a new reco…

"I had established a new record."

Dịch:Tôi đã lập một kỉ lục mới .

July 15, 2014

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Thiết lập là tiếng Việt còn thành lập là tiếng cứng nhắc của lingo

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/IteHite
  • Haha.
February 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TuanAnhBui2

Kỷ lục hay kỉ lục @@

March 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/IteHite
  • Âm "i" được ưu tiên hơn, vì thế bạn cứ dùng "i" nhé, hy vọng là duolingo sẽ cập nhật sau T^T
  • Mà theo quy tắc lúc trước mình học thì: trường hợp các âm tiết có nguyên âm "i" ở cuối thì viết thống nhất bằng i , trừ "uy" ra. Bạn thử áp dụng nhé.
  • Chúc bạn học tốt :3
February 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/luckytwice35

kỷ lục sai mới ghê

April 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrangNguyen_2013

"Tôi đã lập một kỷ lục mới". Đề nghị đáp án chấp nhận cả "kỷ" hoặc "kỉ" nhé!

June 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vanduc1102

tôi đã lập một kỷ lục mới ---- trời ak

July 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/beocandy

sao thi thoảng lại bắt bẻ "y" với "i" lúc lại không bắt bẻ gì hết vậy? cho em hỏi khi nào dùng y, khi nào dùng i với? hôm trước type "bác sỹ" thì bảo là sai @@!

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

theo qui tắc Tiếng Việt mới: Nguyên âm "i" đơn luôn là i ngắn

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

"tôi đã thiết lập một thành tích mới" sao sai ???

September 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/toanduong1994

toi da dat mot ky luc moi Why not

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Dang_Hoa_Vinh

Dùng 1 thay cho MỘT không được là sao?

December 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/shiningfriends

minh thu roi sai het cmnr

November 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/alanwalker123

Record là hồ sơ à? Nhiều khi mình thấy Duolingo cũng vô lý hết sức

February 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/shiningfriends

chuan

November 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quochuy2008

" Tôi đã thành lập một hồ sơ mới " chứ không phải là " Tôi đã lập một kỉ lục mới ".

February 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/IteHite
  • Thật ra thì cả hai đều đúng.
February 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/quochuy2008

" Record " không phải là kỉ lục.

February 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sonpopeye

"Tôi đã lập được kỷ lục mới" mà cũng sai sao

June 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyentrungtam

tôi đã thiết lập một hồ sơ mới=> sai????

June 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kieu_Hung

có thể hiểu là new record là một bản ghi mới ?

July 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chumai7

Thiết lập và thành lập trong trường hợp này là đồng nghĩa

October 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KingTheHentai

tôi đã xác lập kỉ lục mới

March 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

1 . Từ có phát âm khác nhau : Record(s) (n) /ˈræˌkɔrd/: Hồ sơ, kỉ lục, đĩa hát ; Record (ngoại động từ) /rɪˈkɔrd/: thu âm. 2 . Từ có đuôi ED phát âm là /t/ : Khi động từ nguyên mẫu kết thúc bởi các âm: CH /tʃ/, P /p/, F /f/, S /s/, K /k/, TH /θ/, SH /ʃ/. EstabliSHed /ɪˈstæb.lɪʃt/ : Thành lập.

October 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hng645449

"Tôi đã lập kỷ lục mới" sai xong bảo thiếu từ "một" trước từ "kỷ".

October 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.