1. Fórum
  2. >
  3. Téma: Troubleshooting
  4. >
  5. Egy kis segítség kérése latin…

https://www.duolingo.com/profile/FT.5

Egy kis segítség kérése latinból

sziasztok :) latin nyelvvel lenne egy kis problémám. Az egyetemen beadandót kell készíteni, a feladat, hogy a megadott regulákat elemezzük nyelvtanilag. Elég bizonytalan vagyok a megoldást illetően, esetleg ha valaki át tudná nézni, azt nagyon megköszönném.

a) Trēs faciunt collēgium. Trēs, tria – három faciō, facere, fēcī, factum – tesz, csinál, alkot collēgium, iī n.– testület, egyesület Jelen esetben a „trēs” a mondat alanya, a „facere” az állítmány és a „collēgium” a tárgy. Trēs – a latin nyelv gyakran használ mellékneveket, melléknévi igeneveket, névmásokat, számneveket főnévként. Jelen esetben a „Trēs, tria” hímnemű alakját használjuk. faciunt – A „facere” ige Pl/3. alakját használjuk (III. coniugatio, aktív ige) collēgium - um végződésű semlegesnemű szó, S. gen.-a szintén -ī, esete: Singularis Acc. = Hárman alkotnak egy testületet.

b) Lēx posterior dērogat legī priōrī. Lēx, lēgis f. – törvény posterior,-ius (S. gen. -ōris) – későbbi, következő dērogō, -āre, -āvī, ātum– részben megszüntet, megszorít, hatálytalanít, eltöröl, leront prior, prius (S. gen. -ōris) – előbbi, föntebbi, említett Jelen esetben a mondat alanya a „lēx” szó, állítmány a „dērogat”. A „posterior” szó a „lēx” jelzős szerkezetét képezi, a „priōrī” a „legī”, mint a mondat tárgya jelzős szerkezete. A mondat alanya („lēx”) változatlan formában szerepel a mondatban (3. declinatio), az állítmány („dērogat”) S/3 formában áll (I. coniugatio, aktív ige). = A későbbi törvény lerontja a korábbi törvényt Ami számomra itt nem tiszta, az az, hogy a "legi" szó esetében miért a dativust használjuk és nem az accusativust? illetve a két jelző esetében (posterior, priori), miért pont így ragozzuk?

az esetleges válaszokat előre is köszönöm szépen :)

March 22, 2020

0 hozzászólás

Tanulj meg egy nyelvet mindössze napi 5 percben. Ingyen.