"That man loves my sister."

Dịch:Người đàn ông đó yêu chị của tôi.

July 16, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phunglequyen

người đàn ông đó yêu em tôi. bị sai....

June 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/leloiboi

Thằng đó yêu chị tôi. Chuẩn vậy mà sai :v

December 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Nhất trí nên thống nhất cách dịch, vì chị của tôi hay chị tôi cùng một nghĩa.

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

Nên nhất quán: chị gái CỦA tôi và chị gái tôi.

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lehongtlx

Ở đó với ở kia có giống nhau không?

November 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/princess_diancie

"người đàn ông đó yêu chị tôi" mà vẫn sai

August 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/namnh2

?

September 20, 2015

[tài khoản đã đóng]

  Câu này nên để "Người đàn ông đó yêu chị gái tôi" hoặc là " Người đàn ông này yêu chị gái tôi" sẽ hợp lý nhất.

  October 8, 2015

  https://www.duolingo.com/profile/ThyBiThDiu

  Anh ta yêu chị tôi mà k đc

  January 3, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/BAO-TRUNG

  xem lại nhá

  May 30, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/WootZaRUS

  đó là người đàn ông yêu chị của tôi

  September 7, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/.Huy.

  Đó là người đàn ông yêu chị tôi , sai ư ??

  September 23, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/HoangHoangPhuong

  "sister", dịch là chị hay em gái đều đúng mà??? :v

  September 27, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/uyyi3yi23yi

  e

  September 30, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/uyyi3yi23yi

  e

  September 30, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/uyyi3yi23yi

  e

  September 30, 2017
  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.