Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No, it is not convenient."

Dịch:Không, nó không thuận tiện .

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/truongnh

Không, nó bất tiện

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VSOG

Và rụng tim. :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnguyen3009

sao lại rụng tim?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynNguyn597828

cái này trong văn nói thôi, chứ bạn dịch như vậy trong duolingo vừa mất từ "not" mà còn sai nghĩa của "convenient"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bathanhmc109

ta không biết tự đi hỏi nó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuDuong18
TuDuong18
  • 17
  • 9
  • 5
  • 4
  • 2
  • 2
  • 34

Không biết thì trả lời làm gì

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/bahieu95

thêm câu này vô đi ad ơi :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trancatmin

Nhưng làm gì có những chữ đâu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimcuongle64

Tiện nghi không được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngPhm18

Không, nó là không thuận tiện cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hathiyenngoc

bỏ chữ 'là' mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HngThi11305

không phải là tiện lợi đúng rồi thì bảo sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huykhanh0307

dcm

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 23
  • 13

Conveniont convenient convenient convenient convenient convenient

6 tháng trước