"No, it is not convenient."

Dịch:Không, nó không thuận tiện .

July 16, 2014

12 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/truongnh

Không, nó bất tiện


https://www.duolingo.com/profile/VSOG

Và rụng tim. :(


https://www.duolingo.com/profile/kimcuongle64

Tiện nghi không được sao


https://www.duolingo.com/profile/HngPhm18

Không, nó là không thuận tiện cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/hathiyenngoc

bỏ chữ 'là' mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với team Việt Nam nha!


https://www.duolingo.com/profile/HngThi11305

không phải là tiện lợi đúng rồi thì bảo sai


https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Conveniont convenient convenient convenient convenient convenient


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

No it is not convenient


https://www.duolingo.com/profile/Hoi907856

Không nó không thuận tiện (mà sai)


https://www.duolingo.com/profile/AdgjNgd

do đánh sai ch.nôên châp nhận

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.