1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "วันพุธได้โปรด ไม่ใช่วันอังคา…

"วันพุธได้โปรด ไม่ใช่วันอังคาร"

แปลว่า:Wednesday please, not Tuesday!

March 23, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mokbE6

วันพุธได้โปรด???


https://www.duolingo.com/profile/TonaoyKham

Wednesday​ please, not​ Tuseday! มันผิดตรงไหนถึงไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Chai357176

จริง ๆ มันควรแปลเป็นไทยว่าอะำร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย