1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "How many students are there …

"How many students are there in your university?"

Dịch:Có mấy học sinh ở trong trường đại học của bạn?

July 16, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Đã là trường đại học thì nên dùng từ "sinh viên" thay cho "học sinh"


https://www.duolingo.com/profile/prince121090

có bao nhiêu sinh viên trong đại học của bạn?


https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Mình dùng từ "tại" mà cũng sai ah? Chán nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNgan0

Sao người học ở trường đại học không dịch là sinh viên mà dịch là học sinh?


https://www.duolingo.com/profile/lenhantin2005

A/c giải thích giúp cách dùng are there in trong câu này?


https://www.duolingo.com/profile/gaTrongMatSat

Trường đại học là sinh viên nhé ad mình thấy câu này hơi máy móc


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTruong1406

There are about forty thousands.


https://www.duolingo.com/profile/QuangSon9

Toi tra loi dung ma noi sai la sao "sinh vien" moi dung chu sao la "hoc sinh"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.