Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I usually eat there for lunch."

Dịch:Tôi thường ăn trưa ở đó.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoalywhite

Tôi thường ăn ở đó bữa trưa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Khachuong

Tôi thường ăn trưa ở đó.

4 năm trước