1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I usually eat there for lunc…

"I usually eat there for lunch."

Dịch:Tôi thường ăn trưa ở đó.

July 16, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoalywhite

Tôi thường ăn ở đó bữa trưa


https://www.duolingo.com/profile/Khachuong

Tôi thường ăn trưa ở đó.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.