"Iusuallyeatthereforlunch."

Dịch:Tôi thường ăn trưa ở đó.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoalywhite

Tôi thường ăn ở đó bữa trưa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Khachuong

Tôi thường ăn trưa ở đó.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.