1. Forum
  2. >
  3. Topic: Scottish Gaelic
  4. >
  5. "I was not drinking on Saturd…

"I was not drinking on Saturday."

Translation:Cha robh mi ag òl Disathairne.

March 23, 2020

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DaibhidhR

Nach robh? A bheil thu cinnteach?


https://www.duolingo.com/profile/Stravaiger64

Cha mhòr nach bidh mi ag òl gach latha, faodaidh mi ga sheachnadh uaireannan ...


https://www.duolingo.com/profile/Stravaiger64

Chan fheum ach faodaidh. ('S e seòrsa sean-fhacail ann an cànan eile agam: "Sinne a bhiodh ag òl fad na bliadhna, faodaidh sinn a bhith stuama Oidhche Challainn.")


https://www.duolingo.com/profile/DaibhidhR

Deagh sheanfhacal a tha sin. Nach biodh e feumail ann an Alba cuideachd!

Ciamar a chanas tu e sa chànan tùsail?

Learn Scottish Gaelic in just 5 minutes a day. For free.