Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is the course of history."

Dịch:Đó là quá trình của lịch sử.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anfat3

câu này dịch sai rồi, chủ đề giáo dục phải là "đó là khóa học về lịch sử" chứ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Khóa học về lịch sử là The history course đó bạn, còn câu này là tiến trình/quá trình (phát triển) của lịch sử, không sai đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
 • 20
 • 2

Câu này dịch hay thật :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Liaf96
Liaf96
 • 15
 • 11
 • 5

Khóa học lịch sử chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenduolingo

Đúng thế , đang là chủ đề giáo dục mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Kết luận là dịch thế nào là đúng đây Mod?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Dịch như đáp án :)

3 năm trước