"That is the course of history."

Dịch:Đó là quá trình của lịch sử.

July 16, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anfat3

câu này dịch sai rồi, chủ đề giáo dục phải là "đó là khóa học về lịch sử" chứ?

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Khóa học về lịch sử là The history course đó bạn, còn câu này là tiến trình/quá trình (phát triển) của lịch sử, không sai đâu

December 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngan742018

the history coure là lịch sử khoa học ba ơi , mình đã search google, nhưng tất cả các kết quả đều không chính xác , process là quá trình , con course là khóa học , mình thấy dịch như bạn nói trên là đúng đó ,"đó là khóa học về lịch sử" mình đồng ý cách dịch này, bởi vì đang học về giáo dục

October 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Câu này dịch hay thật :)

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Liaf96

Khóa học lịch sử chứ

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/uyenduolingo

Đúng thế , đang là chủ đề giáo dục mà

October 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanoi.numi

Kết luận là dịch thế nào là đúng đây Mod?

November 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Dịch như đáp án :)

December 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Quocnails

Dich gi ma ky qua’’’

Course = khoa hoc.. .... that is the course of history........ dich = do la khoa hoc cua mon lich su

February 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.