Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có ai ở nhà không?"

Dịch:Is anybody home?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Is there anybody at home? được không ạ? Tks..

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yenngoc0901

mình cũng định trả lời giống bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6
5 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Is anyone at home cũng sai sao, giải thích với ad

1 năm trước