"When I cook, she eats."

Dịch:Khi tôi nấu ăn, cô ấy ăn.

July 16, 2014

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dajgjahe0

when i cook , she eats = " Khi nào tôi nấu, cô ấy ăn " không đúng tại sao vậy?

August 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hoang208

When trong câu khẳng định chỉ có nghĩa là khi thôi

December 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/masterductam

đây đâu phải câu hỏi

May 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhamKhoaDi

"Khi nào"

August 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hang29091987

K

July 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hang29091987

Iiiii

July 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HuongLe18

"Khi tôi nấu cô ấy ăn" nhé

March 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phamthanhphong

khi tôi nấu, cô ta ăn không đúng à

May 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LanAnh435875

Toi lam dung

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huongthuc

Dịch là Khi tôi nấu ăn, cô ấy ăn.

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/xuanquang86

trong khi với khi thì khác gì nhau chứ :(

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thanhliem1603

"trong khi" là để diễn tả hai hành động diễn ra cùng lúc "khi" thì thường diễn tả một hành động xảy ra trước, dẫn đến hành động kia mình nghĩ vậy :D

December 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tuonglaituoisang

Chưa viết xong em nó đòi thế là nó ấn kiểm tra cũng ghi sai

May 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huyto12032002

Vãi , =)) ăn hết r ~

July 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Michealminh07

có thể thay là khi tôi nấu ăn cô ấy ăn cũng được

September 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hatuankiet

khi tôi nấu cô ấy ăn mới đúng

January 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dylan248793

Câu này các bạn biết vì sao sai không ? Vì app không để dấu " , " câu này có hai vế với hai ý khác nhau nên sẽ được cách bởi dấu phẩy ! Đây là lỗi app correct for ielts

March 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TrnAnh32S2

Nấu thì không có nướng

May 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Ariel905368

Có bạn nào theo dõi tôi đi tôi theo dõi lại ❤

July 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SuzRVE

Không để ý luôn á

July 15, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.