"Trà hoặc là cà phê?"

Dịch:Tea or coffee?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/begin.again

Coffee, Tea or Me?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ImJustReginaOk

"hoặc là" cũng đúng nhưng nên để "hay là"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nOtVu

Cawc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoNguyn275460

Các bạn vô CLB của mình nhé mã là 9BQY2M

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhan254141

Đậu, viết sai

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.