"Trà hoặc là cà phê?"

Dịch:Tea or coffee?

July 16, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/begin.again

Coffee, Tea or Me?

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minhphan342928
April 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/minhphan342928
April 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/EnviThucAnh

cà phê trà hoặc tôi?

June 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ThoNguyn275460

Các bạn vô CLB của mình nhé mã là 9BQY2M

December 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nhan254141

Đậu, viết sai

July 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ImJustReginaOk

"hoặc là" cũng đúng nhưng nên để "hay là"

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Her or me?

April 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnhT762229

Phac phac

September 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TUHUYDUONG

câu hỏi " trà hoặc là cà phê " >>> trả lời Tea or is coffee mới đủ chứ nhỉ

June 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ImJustReginaOk

không, tea or coffee thôi :)

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguynhnggi445917

Or và either khác nhau ở điểm nào

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/binhminhbi

Hoặc với hay thì khác gì nhau

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/binhminhbi

Or và either khác nhau về ký tự chữ ,chứ đâu khác gì nhau

November 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/inhQucVit5

thiếu dấu '?' thôi mà cũng cho là sai vãi nồi

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/inhQucVit5

ngu người

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/star809668

yes

August 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nOtVu

Cawc

November 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jackvu1

Ll

Lllll

Lphhjjppllp ,olllllllllp

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Ngoc835448

Tại sao ( chữ hoặc là) theo như hướng dẫn lại sai

November 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthach17896

thế cho either vao được không?

November 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguynkhnhlinh5

tớ không biết đọc đâu

February 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Vanvu1134

The tea or the coffee không đúng ạ ?

January 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/EnviThucAnh

sao ko là trà hoặc cà phê nhỉ????????????/

June 25, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.