Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trà hoặc là cà phê?"

Dịch:Tea or coffee?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/begin.again

Coffee, Tea or Me?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ImJustReginaOk

"hoặc là" cũng đúng nhưng nên để "hay là"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nOtVu

Cawc

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThoNguyn275460

Các bạn vô CLB của mình nhé mã là 9BQY2M

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhan254141

Đậu, viết sai

1 tháng trước